Home Những bài văn hay lớp 7 Đặc sắc của câu tục ngữ: “Một mặt người bằng mười mặt của”