[Văn mẫu học sinh] Phân tích đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn trong tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Giới thiệu tác giả: + Nguyễn Đình Chiểu sinh ra…

reading now

[Văn mẫu học sinh] Phân tích đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga trong tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Giới thiệu tác giả: + Nguyễn Đình Chiểu…

reading now

[Văn mẫu học sinh] Phân tích đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Giới thiệu tác giả Nguyễn Du: +  Xuất thân trong một…

reading now

[Văn mẫu học sinh] Phân tích đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Giới thiệu tác giả Nguyễn Du +  Tên chữ là Tố Như…

reading now

[Văn mẫu học sinh] Phân tích đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Giới thiệu tác giả Nguyễn Du: +  Nguyễn Du tên chữ là…

reading now

[Văn mẫu học sinh] Phân tích đoạn trích Cảnh ngày xuân trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Giới thiệu tác giả Nguyễn Du +  Nguyễn Du tên chữ là Tố Như,…

reading now

[Văn mẫu học sinh] Phân tích Chị em Thúy Kiều trong Truyện Kiều của Nguyễn Du Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Nguyễn Du có xuất thân từ một gia đình quý tộc, có vốn hiểu biết sâu rộng…

reading now

[Văn mẫu học sinh] Phân tích đoạn trích Chuyện cũ trong phủ Chúa Trịnh của Phạm Đình Hổ Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Giới thiệu tác giả, tác phẩm: + Phạm Đình Hổ là người Hải Dương, ông…

reading now

[Văn mẫu học sinh] Phân tích hồi thứ 14 của Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô Gia Văn Phái Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Giới thiệu tác giả, tác phẩm: + Ngô Gia Văn Phái bao gồm…

reading now

[Văn mẫu học sinh] Phân tích tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ Dàn ý chi tiết 1. Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm: + Nguyễn Dữ là người Hải Dương sống ở thế…

reading now

DMCA.com Protection Status