Home Uncategorized Suy nghĩ về câu nói của A. Lin-côn: Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi

Suy nghĩ về câu nói của A. Lin-côn: Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi

by Văn mẫu học sinh

Đề bài: Trong thư thầy hiệu trưởng gửi cho con trai mình, Tổng thống Mĩ A.Lin-côn viết: “Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi

Từ ý kiến trên, anh/chị hãy viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của mình về đức tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống.

I. Dàn ý chi tiết

1.

Hướng dẫn

Mở bài

Dẫn dắt vào vấn đề:  Bàn về vai trò của lòng trung thực, Tổng thống Mĩ A. Lin-côn trong lá thư gửi thầy hiệu trưởng cho con trai mình đã viết: “Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi”.

2. Thân bài

– Câu nói của Tổng thống Lin-côn đã khẳng định về tầm quan trọng của việc trung thực, chấp nhận thi rớt một cách thành thực với năng lực bản thân sẽ vinh dự hơn rất nhiều so với việc thi đỗ, đạt kết quả cao nhưng nhờ sự gian dối.

– Về thực chất, câu nói đã bàn đến đức tính trung thực ở con người, đây cũng là đức tính đáng quý mà tổng thống A. Lin-côn mong muốn nhà trường sẽ định hướng rèn luyện cho con trai mình.

– Giải thích câu nói:

+ “Trung thực khi làm bài thi” là làm bài bằng chính thực lực, tri thức mà mình đang có và chỉ chấp nhận đỗ đạt bằng chính thực chất của bản thân.

+ Gian lận lại là hành vi gian dối dùng những hành động thiếu minh bạch để đạt được kết quả cao trong khi năng lực bản thân không hề có.

–> Trong tư cách của một thí sinh, trung thực khi thi là điều quan trọng hơn cả.

– Vai trò của trung thực:

+ Trung thực là đức tính tốt, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện bản thân, nâng cao giá trị con người.

+ Khi con người trung thực, mọi năng lực, cố gắng của bản thân sẽ được đánh giá một cách chính xác, khách quan, hơn nữa nhờ đức tính trung thực, con người có thể tạo niềm tin, tạo sự vững chắc cho những mối quan hệ xã hội.

Xem thêm:  Phân tích Người Lái Đò Sông Đà của Nguyễn Tuân

+  Sống trung thực là một niềm hạnh phúc cao quý làm cho cuộc sống của con người trở nên nhẹ nhàng, ý nghĩa hơn.

– Không trung thực là làm những việc giả dối, khuất tất. Thiếu trung thực không chỉ làm giảm đi giá trị đích thực của con người, đánh mất niềm tin ở người đối diện mà còn có thể làm cho con người trở nên đê tiện.

– Qua câu nói của A.Lin-côn, ta thấy được vai trò quan trọng của trung thực, đó là phẩm chất tốt đẹp làm nên nhân cách của con người.

– Bài học: Là học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ tương lai của đất nước, chúng ta cần không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức để có được phẩm chất trung thực.

3. Kết bài

Để hoàn thiện nhân cách, phát huy giá trị tốt đẹp của bản thân cũng như vì sự tiến bộ của xã hội, con người cần đề cao đức tính trung thực, có ý thức đấu tranh với những hành động, lời nói thiếu trung thực.

II. Bài tham khảo

Trung thực là sự ngay thẳng, thành thực với bản thân cũng như với mọi người xung quanh. Đây là một đức tính tốt đẹp giúp con người sống ý nghĩa hơn, cao cả hơn, đồng thời đây cũng là nhân tố quan trọng làm nên những mối quan hệ vững chắc ngoài xã hội. Bàn về vai trò của lòng trung thực, Tổng thống Mĩ A. Lin-côn trong lá thư gửi thầy hiệu trưởng cho con trai mình đã viết: “Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi”.

“Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi”, câu nói của Tổng thống Lin-côn đã khẳng định về tầm quan trọng của việc trung thực, chấp nhận thi rớt một cách thành thực với năng lực bản thân sẽ vinh dự hơn rất nhiều so với việc thi đỗ, đạt kết quả cao nhưng nhờ sự gian dối. Về thực chất, câu nói đã bàn đến đức tính trung thực ở con người, đây cũng là đức tính đáng quý mà tổng thống A. Lin-côn mong muốn nhà trường sẽ định hướng rèn luyện cho con trai mình.

Xem thêm:  Phân tích thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ qua một số bài ca dao than thân
Suy nghĩ về câu nói của A. Lin-côn: Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi
Suy nghĩ về câu nói của A. Lin-côn: Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi

“Trung thực khi làm bài thi” là làm bài bằng chính thực lực, tri thức mà mình đang có và chỉ chấp nhận đỗ đạt bằng chính thực chất của bản thân. Gian lận lại là hành vi gian dối dùng những hành động thiếu minh bạch để đạt được kết quả cao trong khi năng lực bản thân không hề có. Đối với người học, việc trung thực với bản thân, với thầy cô là vô cùng cần thiết, trung thực trong khi thi dù đạt được những kết quả không như ý muốn thì đó vẫn là vinh dự vì chúng ta đã tự nhận thức được năng lực bản thân, dám thừa nhận sự thiếu xót trong năng lực và cũng thể hiện thái độ tôn trọng đối với thầy cô. Trong tư cách của một thí sinh, trung thực khi thi là điều quan trọng hơn cả.

Trung thực là đức tính tốt, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện bản thân, nâng cao giá trị con người. Trung thực là sự ngay thẳng, thành thật trong mọi việc, đó không chỉ là sự thành thật với những người xung quanh mà còn là sự thành thật với chính mình. Khi con người trung thực, mọi năng lực, cố gắng của bản thân sẽ được đánh giá một cách chính xác, khách quan, hơn nữa nhờ đức tính trung thực, con người có thể tạo niềm tin, tạo sự vững chắc cho những mối quan hệ xã hội.

Xem thêm:  Bình luận tư tưởng hàm chứa trong câu nói của gốt: “ Tôi là người nghĩa, là một kẻ chiến thắng”

Trung thực là phẩm chất cao đẹp làm nên nhân cách của con người, khi con người trong xã hội có đức tính trung thực sẽ góp phần thúc đẩy tiến bộ của xã hội. Sống trung thực là một niềm hạnh phúc cao quý làm cho cuộc sống của con người trở nên nhẹ nhàng, ý nghĩa hơn.

Không trung thực là làm những việc giả dối, khuất tất. Thiếu trung thực không chỉ làm giảm đi giá trị đích thực của con người, đánh mất niềm tin ở người đối diện mà còn có thể làm cho con người trở nên đê tiện. Sống trung thực không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng sống thiếu trung thực có thể làm cho con người đánh mất đi những nhân cách tốt đẹp của bản thân, gây ra những nguy hại đối với xã hội.

Qua câu nói của A.Lin-côn, ta thấy được vai trò quan trọng của trung thực, đó là phẩm chất tốt đẹp làm nên nhân cách của con người. Trong cuộc sống của con người sẽ có rất nhiều những khó khăn, thách thức nhưng khi đối diện với nó, thậm chí cả khi chúng ta gặp phải những thất bại cũng cần ngay thẳng đối diện, dù thua thiệt cũng phải sống cho trung thực.

Là học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ tương lai của đất nước, chúng ta cần không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức để có được phẩm chất trung thực, đồng thời cần có hành động bảo vệ sụ trung thực, kiên quyết đấu tranh với những hành động thiếu trung thực trong xã hội.

Để hoàn thiện nhân cách, phát huy giá trị tốt đẹp của bản thân cũng như vì sự tiến bộ của xã hội, con người cần đề cao đức tính trung thực, có ý thức đấu tranh với những hành động, lời nói thiếu trung thực.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment