Home Những bài văn hay lớp 12 Trình bày hoàn cảnh ra đời và những đặc sắc nghệ thuật của bài thơ Việt Bắc

Trình bày hoàn cảnh ra đời và những đặc sắc nghệ thuật của bài thơ Việt Bắc

by Văn mẫu học sinh

Việt Bắc là bài thơ trữ tình chính trị đặc sắc của tác giả Tố Hữu. Bằng những hiểu biết của mình, anh chị hãy trình bày hoàn cảnh ra đời của bài thơ Việt Bắc, từ đó trình bày những đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích đã được học.

I. Dàn ý chi tiêt cho đề trình bày hoàn cảnh ra đời và đặc sắc nghệ thuật của bài Việt Bắc

1.

Hướng dẫn

Mở bài

Giới thiệu vấn đề:  Việt Bắc là bài thơ đặc sắc bậc nhất của Tố Hữu, tác phẩm điển hình cho phong cách trữ tình chính trị của nhà thơ.

2. Thân bài

– Hoàn cảnh sáng tác:

+ Việt Bắc được sáng tác vào tháng 10/1954, đây là một mốc lịch sử đặc biệt đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của Đảng và nhân dân miền Nam.

+ Việt Bắc được nhắc đến trong bài thơ không chỉ là một vùng đất trên lãnh thổ Việt Nam mà còn là quê hương của cách mạng.

+ Việt Bắc cũng là vùng chiến khu có ý nghĩa quân sự, chính trị vô cùng đặc biệt, bởi đây là nơi Trung ương Đảng và Bác Hồ đã thành lập lên mặt trận Việt Minh, chuẩn bị lực lượng, vũ trang để chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa.

+ Tháng 10/1954 sau chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng năm châu, trấn động địa cầu, miền Bắc được giải phóng hoàn hoàn. Đảng, chính phủ và người kháng chiến đã chia tay với chiến khu Việt Bắc, nhân dân Việt Bắc để trở về Hà Nội.

+ Một vấn đề đã được đặt ra, liệu trở về xuôi, sống trong hoàn cảnh mới liệu người kháng chiến còn nhớ về những ân tình đã có với vùng đất và con người chiến khu hay không.

Xem thêm:  Trong một bức thư luận bàn về văn chương, Nguyễn Văn Siêu có viết: “Văn chương […] có loại đáng thờ. Có loại không đáng thờ. Loại không đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương. Loại đáng thờ là loại chuyên chú ở con người”. Hãy phát biểu ý kiến về quan niệm trên

–> Bài thơ Việt Bắc được ra đời là câu trả lời cho  câu hỏi trên. Việt Bắc thể hiện tình cảm chân thành, thủy chung của người kháng chiến với chiến khu Việt Bắc.

– Đặc sắc nghệ thuật:

+ Việt Bắc là kết tinh của những tình cảm chân thành và tài năng nghệ thuật bậc thầy của Tố Hữu.

+ Tác giả đã lựa chọn thể thơ lục bát – thể thơ quen thuộc của dân tộc để thể hiện những bịn rịn phút chia li, khẳng định nỗi nhớ, sự thủy chung.

+ Tố Hữu đã lựa chọn kết cấu đối đáp thường thấy trong ca dao, dân ca truyền thống để diễn tả nội dung tình cảm phong phú về quê hương, con người, tổ quốc và cách mạng.

+ Đại từ nhân xưng mình- ta vừa thể hiện sự tha thiết trong tình cảm, vừa tạo sắc thái chân thành, đằm thắm trong cảm xúc cũng được khai thác hiệu quả.

+ Tố Hữu còn sử dụng đầy hiệu quả các biện pháp tu từ: so sánh, ẩn dụ, tượng trưng.

3. Kết bài

Việt Bắc được sáng tác trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, qua đó thể hiện được những rung động, cảm xúc chân thành của nhà thơ Tố Hữu, cũng là những cảm xúc của người kháng chiến với vùng đất chiến khu.

II. Bài tham khảo cho đề trình bày hoàn cảnh ra đời và đặc sắc nghệ thuật của bài Việt Bắc

Tố Hữu là ngọn cờ đầu của thơ ca cách mạng, mỗi chặng đường thơ ca trong sự nghiệp sáng tác của Tố Hữu đều thể hiện những rung động chân thành trước những sự kiện chính trị, lịch sử, thể hiện rõ nét từng bước chuyển mình của lịch sử đấu tranh của Đảng, của nhân dân. Việt Bắc là bài thơ đặc sắc bậc nhất của Tố Hữu, tác phẩm điển hình cho phong cách trữ tình chính trị của nhà thơ.

Xem thêm:  Cảm xúc về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Việt Bắc là tác phẩm xuất sắc của Tố Hữu nói riêng và thơ văn cách mạng nói chung. Tác phẩm đã thể hiện được tình cảm thủy chung chân thành giữa người kháng chiến với chiến khu kháng chiến. Việt Bắc được sáng tác vào tháng 10/1954, đây là một mốc lịch sử đặc biệt đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của Đảng và nhân dân miền Nam.

Trình bày hoàn cảnh ra đời và những đặc sắc nghệ thuật của bài thơ Việt Bắc
Trình bày hoàn cảnh ra đời và những đặc sắc nghệ thuật của bài thơ Việt Bắc

Việt Bắc được nhắc đến trong bài thơ không chỉ là một vùng đất trên lãnh thổ Việt Nam mà còn là quê hương của cách mạng, nơi Đảng, chính phủ cùng nhân dân đấu tranh cùng nhau đấu tranh chống lại âm mưu xâm lược của thực dân Pháp. Việt Bắc cũng là vùng chiến khu có ý nghĩa quân sự, chính trị vô cùng đặc biệt, bởi đây là nơi Trung ương Đảng và Bác Hồ đã thành lập lên mặt trận Việt Minh, chuẩn bị lực lượng, vũ trang để chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa. Cũng tại chiến khu Việt Bắc, toàn Đảng, toàn dân đã có 9 năm trường kì kháng chiến chống Pháp gian khổ.

Tháng 10/1954 sau chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng năm châu, trấn động địa cầu, miền Bắc được giải phóng hoàn hoàn. Đảng, chính phủ và người kháng chiến đã chia tay với chiến khu Việt Bắc, nhân dân Việt Bắc để trở về Hà Nội. Tại đây một vấn đề đã được đặt ra, liệu trở về xuôi, sống trong hoàn cảnh mới liệu người kháng chiến còn nhớ về những ân tình đã có với vùng đất và con người chiến khu hay không. Bài thơ Việt Bắc được ra đời là câu trả lời cho  câu hỏi trên. Việt Bắc thể hiện tình cảm chân thành, thủy chung của người kháng chiến với chiến khu Việt Bắc.

Xem thêm:  Giới thiệu khái quát về tác giả Tô Hoài và tác phẩm Vợ chồng A Phủ

Việt Bắc là kết tinh của những tình cảm chân thành và tài năng nghệ thuật bậc thầy của Tố Hữu. Tác giả đã lựa chọn thể thơ lục bát – thể thơ quen thuộc của dân tộc để thể hiện những bịn rịn phút chia li, khẳng định nỗi nhớ, sự thủy chung trong mối quan hệ khăng khít giữa người kháng chiến với chiến khu, người kháng chiến với con người chiến khu.

Tố Hữu đã lựa chọn kết cấu đối đáp thường thấy trong ca dao, dân ca truyền thống để diễn tả nội dung tình cảm phong phú về quê hương, con người, tổ quốc và cách mạng. Đại từ nhân xưng mình- ta vừa thể hiện sự tha thiết trong tình cảm, vừa tạo sắc thái chân thành, đằm thắm trong cảm xúc cũng được khai thác hiệu quả. Bên cạnh đó, để tăng giá trị biểu đạt cũng như sức hấp dẫn cho bài thơ, tác giả Tố Hữu còn sử dụng đầy hiệu quả các biện pháp tu từ: so sánh, ẩn dụ, tượng trưng.

Như vậy, Việt Bắc được sáng tác trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, qua đó thể hiện được những rung động, cảm xúc chân thành của nhà thơ Tố Hữu, cũng là những cảm xúc của người kháng chiến với vùng đất chiến khu. Bài thơ vang vọng âm hưởng tự hào cùng những tình cảm thiết tha, son sắc thủy chung.

Từ khóa tìm kiếm:

  • https://vanmauhocsinh com/trinh-bay-hoan-canh-ra-doi-va-nhung-dac-sac-nghe-thuat-cua-bai-tho-viet-bac

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment