Home Những bài văn hay lớp 9 [Văn mẫu học sinh] Phân tích bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới của Vũ Khoan

[Văn mẫu học sinh] Phân tích bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới của Vũ Khoan

by Huyền Trang

[Văn mẫu học sinh] Phân tích bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới của Vũ Khoan

Dàn ý chi tiết

1.

Hướng dẫn

Mở bài

Giới thiệu tác giả:

+ Vũ Khoan (sinh năm 1937) là một chính trị gia và nhà ngoại giao Việt Nam. Quê ông ở huyện Phú Xuyên, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).

+ Vũ Khoan: là nhà hoạt động chính trị, từng là Thứ trưởng Bộ ngoại giao, bộ trưởng bộ thương mại, Phó thủ tướng chính phủ.

Giới thiệu tác phẩm:

+  “Chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới” viết năm 2001 in trong tập “Một góc nhìn của trí thức” năm 2002.

+ Bài văn giúp con người Việt Nam nhìn thấy điểm mạnh và điểm yếu của con người Việt Nam, rèn cho mình những đức tính và thói quen tốt.

2. Thân bài

2.2. Chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới ( tức là sự chuẩn bị bản thân của mỗi cá nhân)

Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất.

Bao giờ con người cũng là động lực phát triển của lịch sử

Trong thế kỉ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò của con người lại càng nổi trội

=> Từ những gì mà tac sgiar Vũ Khoan thể hiện, cho ta thấy con người có một vai trò hết sức to lớn trong việc phát triển xã hội và kinh tế.

2.2. Bối cảnh nước ta hiện nay:

Thế giới:

Chúng ta chứng kiến sự phát triển như huyền thoại của khoa học và công nghệ.

Sự giao hoa hội nhập của các nền kinh tế trên thế giới

Nhiệm vụ của nước ta:

Phải giải quyết ba nhiệm vụ:

+  thoát khỏi tình trạnh nghèo nàn lạc hậu của nền kinh tế nông nghiệp

+ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

+ đồng thời lại phải tiếp cận ngay với nền kinh tế tri thức

=> Chính con người Việt Nam đặc biệt là lớp trẻ cần tạo dựng sự nghiệp cho mình. Cần khẩn trương chuẩn bị hành trang tri thức, đạo đức, trí tuệ trước yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển kinh tế toàn cầu.

2.3. Đặc điểm của người Việt Nam

Điểm mạnh:

Cả thế giới thừa nhận là thông minh, nhạy bén với cái mới

Cần cù, sáng tạo và tháo vát.

Nhân dân ta có truyền thống lâu đời đùm bọc, đonà kết với nhau theo phương châm “nhễu điều phủ lấy giá gương”

Điểm yếu:

Hổng về kiến thức cơ bản do thiên hướng chạy theo những môn học thời thượng. Từ đó dẫn đến khả năng thực hành, sáng tạo bị hạn chế do lối học vẹt nặng nề.

Xem thêm:  Đọc thơ Hồ Chí Minh, Hoài Thanh viết: “Khi Bác nói trong thơ có thép, ta cũng cần tìm hiểu thế nào là thép trong thơ”. Giải thích câu trên

Thiếu đức tính tỉ mỉ, chưa quen cường độ lao động khẩn trương

Đố kị trong làm ăn

=> Từ đó chúng ta cần phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu, đối tượng là tuổi trẻ Việt Nam. Chính lớp trẻ Việt Nam cần chuẩn bị hành trang thật tốt cho mình.

3. Kết bài

Khả năng lập luận, nghị luận sắc bén

Bài văn cho ta thấy những điểm mạnh và điểm yếu của con người Việt Nam, từ đó phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu để xây dựng đất nước trong thế kỉ mới

[Văn mẫu học sinh] Phân tích bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới của Vũ Khoan

Phân tích bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Bài văn mẫu

Người trẻ Việt Nam cần nhận ra những gì mà mình cần để chuẩn bị bước vào hội nhập quốc tế. Thấu hiểu được điều ấy tác giả Vũ Khoan đã có bài viết về việc ấy một cách rất cụ thể và chi tiết. Vũ Khoan (sinh năm 1937) là một chính trị gia và nhà ngoại giao Việt Nam. Quê ông ở huyện Phú Xuyên, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Vũ Khoan là nhà hoạt động chính trị, từng là Thứ trưởng Bộ ngoại giao, bộ trưởng bộ thương mại, Phó thủ tướng chính phủ. “Chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới” viết năm 2001 in trong tập “Một góc nhìn của trí thức” năm 2002.Bài văn giúp con người Việt Nam nhìn thấy điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình, rèn cho mình những đức tính và thói quen tốt.

Chúng ta là lớp trẻ là đại diện cho lớp người Việt Nam hiện đại, chúng ta nên làm gì cho đất nước? Tác giả Vũ Khoan đã nhận ra được sự cấp bách của và cần thiết của vấn đề này nên đã viết bài nghị luận “Chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới”. Chúng ta không nên sống mãi trong sự nghèo nàn lạc hậu của thế kỉ cũ, để làm được như thế mỗi người nên có ý thức trong việc thay đổi bản thân tiến bộ hơn. Bài nghị luận của tác giả Vũ Khoan đã chỉ ra những việc nên làm và không nên làm rất chi tiết cho thế hệ trẻ Việt Nam rất hữu ích.

Đối tượng đối thoại của tác giả là “lớp trẻ Việt Nam”, những chủ nhân của đất nước ta trong thế kỉ XXI, thế hệ nối bước ông cha, gánh trên đôi vai mình sứ mệnh lịch sử vô cùng nặng nề là xây dựng Việt Nam trở nên giàu mạnh cường thịnh.vì thế, thế hệ trẻ Việt Nam cần chuẩn bị hành trang cho bản thân để chuẩn bị bước vào đời. Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất. Bao giờ con người cũng là động lực phát triển của lịch sử. Trong thế kỉ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò của con người lại càng nổi trội. Con người là điều kiện tốt nhất, là động lực quan trong để phát triển đất nước. Chúng ta phải “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Chính chúng ta, những con người trẻ tuổi đang gánh trên vai trọng trách nặng nề. Từ những lập luận và dẫn chứng chặt chẽ trên, ta thấy con người có một vai trò hết sức to lớn trong việc phát triển xã hội và kinh tế.

Xem thêm:  Hướng dẫn soạn văn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

Tự mình phải nhận thức ra thực tại và phải biết thay đổi cho phù hợp với tương lai. Phải biết nhìn xa trong rộng đừng có cái nhìn như “ếch ngồi đáy giếng”. Phải biết nhìn xa ra thế giới, các quốc gia phát triển để có động lực phát triển cho nước nhà. Tác giả Vũ Khoan đã cho ta nhìn thấy thế giới bên ngoài vô cùng phát triển. Chúng ta chứng kiến sự phát triển như huyền thoại của khoa học và công nghệ. Hàng loạt những tân tiến của khoa học và công nghệ được ra đời, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của xã hội loài người. Bên cạnh đó còn có sự giao hoa hội nhập của các nền kinh tế trên thế giới. Mỗi một yếu tố ấy góp phần sự văn minh cho thế giới hôm nay.

Tiếp cận thế giới để thấy sự thiếu sót và cần khắc phục những điểm lạc hậu của nước ta chính là những trăn trở tiếp theo trong bìa nghị luận của tác giả Vũ Khoan. Hổng về kiến thức cơ bản do thiên hướng chạy theo những môn học “thời thượng”. Từ đó dẫn đến khả năng thực hành, sáng tạo bị hạn chế do lối học vẹt nặng nề. Thoát khỏi tình trạnh nghèo nàn lạc hậu của nền kinh tế nông nghiệp và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời lại phải tiếp cận ngay với nền kinh tế tri thức để bắt kịp với sự phát triển và văn minh vượt bậc của thế giới. Những vấn đề cấp bách ấy, chúng ta phải nhận thức được và khắc phục khuyết điểm ấy để bản thân tiến bộ hơn. Từ đó chúng ta cần phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu, đối tượng là tuổi trẻ Việt Nam. Chính lớp trẻ Việt Nam cần chuẩn bị hành trang thật tốt cho mình.

Là một tác giả viết văn nghị luận xuất sắc và có cái nhìn thấu đáo. Tác giả Vũ Khoan đã chỉ ra những điểm mạnh điểm yếu mà con người Việt Nam mắc phải. Để chúng ta rút kinh nghiệm về điểm yếu của bản thân mỗi người mà từ đó phải tiến bộ hơn. Trước tiên, người trẻ Việt Nam có những điểm yếu như sau: Cả thế giới thừa nhận là thông minh, nhạy bén với cái mới.Cần cù, sáng tạo và tháo vát. Nhân dân ta có truyền thống lâu đời đùm bọc, đoàn kết với nhau theo phương châm “nhễu điều phủ lấy giá gương”. Đó là những đức tính tốt đẹp và quý báu của người Việt Nam mà chúng ta ở muôn đời sau vẫn phải biết trân trọng và giữ gìn.

Xem thêm:  Suy nghĩ của anh chị về tinh thần tự học

Nhưng bên cạnh những điểm mạnh đáng tự hào, thì chúng ta vẫn có những khuyết điểm rất đáng trê trách. Hổng về kiến thức cơ bản do thiên hướng chạy theo những môn học thời thượng. Từ đó dẫn đến khả năng thực hành, sáng tạo bị hạn chế do lối học vẹt nặng nề. Ngoài ra thiếu đức tính tỉ mỉ, chưa quen cường độ lao động khẩn trương. Và điều đặc biệt là chúng ta còn đố kị trong làm ăn. Chính vì sự thiếu hợp tác ấy mà dẫn đến những sản phẩm của chúng ta vẫn chưa hoàn thiện, chưa phát triển kịp thế giới. Từ đó chúng ta cần phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu, đối tượng là tuổi trẻ Việt Nam. Chính lớp trẻ Việt Nam cần chuẩn bị hành trang thật tốt cho mình.

“  Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” là một văn bản độc đáo, đặc sắc. Tác giả đã dũng cảm chỉ ra những cái yếu của con người Việt Nam khi bước vào thế kỉ mới, khi đứng trước vận hội mới, thách thức mới. Giọng văn sắc sảo, nhiệt thành, tâm huyết. Tác giả đứng trên tầm cao của thời đại mới, với ý chí tự cường để trao đổi với thế hệ trẻ những cái mạnh, những cái yếu của dân ta, động viên thanh thiếu nhi Việt Nam vươn lên gánh vác sứ mệnh lịch sử.

Qua những gì đã phân tích, cho ta thấy “ Chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới” của Vũ Khoan với lối nghị luận xuất sắc, lí luận và dẫn chứng thuyết phục đã nâng cao rất nhiều giá trị bài báo. Vũ Khoan đã thành công và truyền tải nội dung bài nghị luận một cách sâu sắc đối với độc giả. Bài viết nhấn mạnh và chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của người Việt Nam từ đó giúp chúng ta phát huy điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu để “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Đó là một bài nghị luận sâu sắc và rất ý nghĩa của Vũ Khoan.

Ngọc Như

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment