Home Những bài văn hay lớp 12 [Văn mẫu học sinh] Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

[Văn mẫu học sinh] Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

by Huyền Trang

[Văn mẫu học sinh] Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Dàn ý chi tiết.

1.

Hướng dẫn

Mở bài.

_Nêu yêu cầu đề: phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh.

2. Thân bài.

2.1. Luận điểm 1: Khái quát về tác giả, tác phẩm.

Tác giả Hồ Chí Minh.

_vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người đã cống hiến cả cuộc đời cho non sông, đất nước.

_nhà quân sự, chính trị tài ba, nhà thơ, nhà văn lớn và là một danh nhân văn hóa thế giới.

_xem văn học là vũ khí chiến đấu lợi hại, phụng sự cho sự nghiệp Cách mạng và luôn xuất phát từ mục đích, đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm.

_phong cách nghệ thuật rất độc đáo, đa dạng.

Tác phẩm.

_ra đời sau khi Cách mạng Tháng tám thành công, được Hồ Chí Minh viết tại số nhà 48, phố Hàng Ngang vào 26/8/1945 và được đọc vào 2/9/1945 tại quản trường Ba Đình.

_văn bản là một tác phẩm chính luận đặc sắc và cũng là một văn kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn với dân tộc.

2.2. Luận điểm 2: Cơ sở pháp lí.

_Hồ Chí Minh trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mĩ để khẳng định quyền độc lập, tự do của con người và quyền tự do, độc lập của một dân tộc.

_Ý nghĩa: thể hiện sự tôn trọng của người viết đối với lịch sử và truyền thống độc lập của hai nước Pháp và Mĩ- những cường quốc hàng đầu thế giới. Bác đã đặt ba quốc gia, ba bản tuyên ngôn ngang hàng nhau.

2.3. Luận điểm 3: Cơ sở thực tiễn.

Tội ác của thực dân Pháp

_Tội cướp nước.

+chính trị: thủ tiêu quyền tự do dân chủ của nhân dân, thực hiện chia để trị để ngăn cản thống nhất đất nước ta. Thi hành đàn áp chính sách ngu dân: ép nhân dân dùng cồn, rượu, thuốc phiện làm giống nòi bị suy nhược.

+kinh tế: thi hành chính sách bóc lột thuộc địa và chính sách kìm hãm sự phát triển nền kinh tế.

+thực dân Pháp thi hành chính sách với luận điệu giả dối, xảo trá.

+hậu quả của nhân dân ta phải gánh chịu: dân nghèo nàn, quốc gia lạc hậu.

_Tội phản bội.

+sự kiện 9/3/1940, Nhật xâm lăng Đông Dương.

+hành động của Pháp là quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta và rước Nhật vào.

+trong khoảng thời gian năm năm, Pháp đã hai lần bán nước ta cho Nhật.

Cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta.

_quá trình đấu tranh của dân tộc ta.

+Việt Nam kêu gọi thực dân Pháp liên minh đánh Nhật nhưng Pháp từ chối liên minh.

+Pháp kí hiệp ước bán Việt Nam cho Nhật.

+Việt Nam tự đứng lên đấu tranh chống Pháp và Nhật.

_Nhân dân ta đã giành được chính quyền từ tay Nhật chứ không phải Pháp.

Xem thêm:  “Một tiểu thuyết thật sự hứng thú là tiểu thuyết không chỉ mua vui cho chúng ta, mà quan trọng hơn là giúp chúng ta nhận thức thế giới, lí giải thế giới”. Bàn luận về ý kiến trên ?

2.3. Luận điểm 3: Lời tuyên bố của nhân dân ta.

_thoát li hẳn quan hệ với thực dân Pháp.

_khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc ta một cách trịnh trọng.

2.4. Luận điểm 4: Đánh giá nghệ thuật, nội dung.

_Nghệ thuật: hành văn mạch lạc, hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, thuyết phục.

_Nội dung: tố cáo mạnh mẽ tội ác của kẻ thù xâm lược, vừa khẳng định tinh thần, ý chí chiến đấu của nhân dân ta, thể hiện lòng yêu nước, thương dân của tác giả.

3. Kết bài:

_Khẳng định giá trị của bản “Tuyên ngôn độc lập” qua nghệ thuật và nội dung.

[Văn mẫu học sinh] Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập

Bài văn tham khảo

Đất nước ta đã trải qua một chặng đường dài với bao xương máu, nước mắt để gìn giữ, dựng xây độc lập như ngày hôm nay. Và thơ ca cũng góp phần không nhỏ cho công cuộc ấy. Chúng ta từng được biết đến bài thơ thần “Nam quốc sơn hà” của Lí Thường Kiệt, cũng từng nghe về Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi. Đó được coi là hai bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc thời trung đại. Đến thời hiện đại, chúng ta được biết về Hồ Chí Minh với “Tuyên ngôn độc lập”. Đây là áng văn chính luận vô cùng mẫu mực.

Hồ Chí Minh hay còn được biết đến với tên gọi thân thương Bác Hồ- người cha, người bác, người anh của mọi thế hệ con cháu Việt Nam. Người là vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng và nhân dân Việt Nam. Nhưng Bác không chỉ được biết đến với vai trò của một nhà chính trị mà còn là nhà thơ, nhà văn lớn, danh nhân văn hóa thế giới. Các tác phẩm của Bác rất đa dạng và phong phú từ thể loại đến nội dung. Chúng đều là kết tinh của tâm hồn, tài năng kiệt xuất.

“Tuyên ngôn độc lập” được sáng tác gắn với sự kiện lịch sử lớn. Cách mạng tháng Tám thành công, đất nước ta giành thắng lợi từ tay quân Nhật. Vào ngày 26/8/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc về tới thủ đô Hà Nội, và tại căn nhà số 48, phố Hàng Ngang, Hà Nội, Người soạn thảo ra bản “Tuyên ngôn độc lập”. Vào ngày 2/9/1945, trước hàng vạn đồng bào cả nước, tại quảng trường Ba Đình, thay mặt cho chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam mới. Văn kiện lịch sử này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với dân tộc ta.

Phần đầu của bản tuyên ngôn, Hồ Chí Minh đã đưa ra cơ sở pháp lí của bản tuyên ngôn. Bác đã trích dẫn hai bản tuyên ngôn của hai cường quốc là Mĩ và Pháp để từ đó khẳng định quyền độc lập, tự do của con người. Chính từ độc lập, tự do của cá nhân mà Hồ Chí Minh đã tạo ra tiền đề khẳng định sự tự do của cả một dân tộc. Trích dẫn hai bản tuyên ngôn có giá trị lịch sử, Bác đã cho thấy thái độ tôn trọng với lịch sử và truyền thống của hai nước Pháp và Mĩ. Nhưng sau sự khẳng định, ghi nhận, đánh giá rất trân trọng mà người viết dành cho hai cường quốc này còn là tinh thần bản lĩnh. Tác giả đặt ba cuộc Cách mạng ngang hàng nhau, ba nền độc lập ngang hàng, ba bản tuyên ngôn ngang hàng. Cách lập luận của Hồ Chí Minh rất chặt chẽ, sắc bén, lại kiên quyết, khéo léo. Ẩn sau câu chữ là sự tự hào của tác giả khi khẳng định địa vị dân tộc và cũng là hồi chuông cảnh tỉnh tới các quốc gia đang nhăm nhe xâm lược nước ta. Nguyên lí Bác chỉ ra trong phần đầu bản tuyên ngôn cũng có thể xem là phát súng khởi lệnh báo hiệu cho trận bão táp Cách mạng sắp nổ ra ở các nước thuộc địa sẽ làm rung chuyển, làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân.

Xem thêm:  Phân tích nhân vật Bà Cụ Tứ trong Vợ Nhặt

Để chứng minh cho những lập luận của mình, Bác đã dẫn ra cơ sở thực tiễn bằng việc tố cáo tội ác của giặc và nêu về cuôc đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta. Tội ác của quân thù được Hồ Chí Minh nói tới với sự hệ thống khoa học, cụ thể về bằng chứng và sự kiện. Tội ác của giặc Pháp gồm tội cướp nước và tội phản bội. Giặc dữ đã cướp nước ta qua nắm giữ, đàn áp nhân dân ta cả về chính trị, kinh tế trong suốt hơn tám mươi năm với luận điệu giả dối. Về chính trị, chúng thủ tiêu quyền tự do dân chủ của nhân dân, thực hiện chia để trị để ngăn cản thống nhất đất nước ta. Đồng thời kẻ thù còn ngày đêm đàn áp, khủng bố các phong trào yêu nước.Đặc biệt, chúng rất thâm độc khi thi hành chính sách ngu dân bằng cách dùng thủ đoạn ép nhân dân dùng cồn, rượu, thuốc phiện với mục đích làm giống nòi bị suy nhược.Trên phương diện kinh tế,bè lũ thực dân thi hành chính sách bóc lột thuộc địa và chính sách kìm hãm sự phát triển nền kinh tế. Chúng nắm giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng, nhập cảng… Trong thời gian hơn tám mươi năm cai trị đất nước ta, bọn thực dân cho thấy bộ mặt gian ác của mình. Song thực dân khát máu ấy không hề xấu hổ trước sự tàn nhẫn của mình mà luôn thi hành chính sách với luận điệu giả dối, xảo trá: bảo hộ, khai hóa văn minh, mang lại tự do, bình đẳng, bác ái…Hậu quả của nhân dân ta phải gánh chịu là dân nghèo nàn, quốc gia lạc hậu là bằng chứng tố cáo kẻ thù tàn độc.Tội ác của thực dân không chỉ là cướp nước mà còn là phản bội. Và sự kiện 9/3/1940, Nhật xâm lăng Đông Dương, hành động của Pháp là quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta và rước Nhật vào đã khiến nhân ta phải lầm than, cơ cực hơn khi chịu cảnh “một cổ hai tròng”. Trong khoảng thời gian năm năm, Pháp đã hai lần bán nước ta cho Nhật bất chấp chúng mang danh bảo hộ cho đất nước ta.

Xem thêm:   Anh chị hiểu thế nào về tự do và tình yêu với tự do trong bài thơ của P. ê-luy-a

Đứng trước sự tàn độc của kẻ thù, cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta vẫn diễn ra vô cùng anh dũng, kiên cường. Chúng ta luôn linh hoạt, mềm dẻo trong đường lối để bảo vệ dân tộc phần nào.Việt Nam kêu gọi thực dân Pháp liên minh đánh Nhật nhưng Pháp từ chối liên minh rồi Pháp kí hiệp ước bán Việt Nam cho Nhật. Vượt lên trên áp lực hoàn cảnh, Việt Nam tự đứng lên đấu tranh chống Pháp và Nhật để rồi cuối cùng giành chiên thắng. Và nhân dân ta đã giành được chính quyền từ tay Nhật chứ không phải Pháp như lời biện luận xảo trá của bè lũ thực dân.

Phần ba cũng là phần cuối cùng của bản tuyên ngôn là lời tuyên bố của nhân dân ta. Giọng văn rất khí phách mà kiên định. Nhân dân Việt Nam khẳng định thoát li hẳn quan hệ với thực dân Pháp, xóa bỏ mọi quyền lợi của Pháp trên đất nước ta. Khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc và sự ra đời của nhà nước Việt Nam mới. Lời tuyên bố rất trịnh trọng, nhấn mạnh quyền thiêng liêng, cần có và phải có và sự thật là đất nướ c ta đã thật sự thống nhất.

“Tuyên ngôn độc lập” là áng văn chính luận rất đặc sắc. Tác giả đã sắp xếp một kết cấu  mạch lạc, chặt chẽ, sắc sảo với hệ thống luận điểm, luận cứ, lí lẽ đanh thép mang tầm tư tưởng và tầm văn hóa cao. Tuyên ngôn độc lập xứng đáng là áng văn chính luận mẫu mực. Tác phẩm thể hiện nhiều giá trị cao cả. Đó vừa là bản án tố cáo tội ác, vừa là lời khẳng định cho tinh thần, ý chí chiến đấu của nhân dân đất Việt. Hồ Chí Minh cũng đã minh chứng được tài năng, phong cách cùng lòng yêu nước nồng nàn của mình.

Một tác phẩm thật sự có giá trị vì nó đã sống và trải qua thăng trầm của lịch sử. Bản “Tuyên ngôn độc lập” đã chứng minh sức mạnh của nó trên nhiều phương diện. Dù đã hơn bảy mươi năm kể từ ngày Bác đọc Tuyên ngôn độc lập nhưng giá trị của tác phẩm vẫn sống mãi cùng sự trường tồn của đất nước Việt Nam.

Từ khóa tìm kiếm:

  • https://vanmauhocsinh com/van-mau-hoc-sinh-phan-tich-ban-tuyen-ngon-doc-lap-cua-ho-chi-minh

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment